TILGJENGELIGE TOMTER OG HUS

Oppdatert april 2013.

NORDFOLD

LEINES

LEINESFJORD

BOGØY

ENGELØYA

STAMSVIK


PRIVATE BOLIGFELT:

NORDSKOT: Nordskot boligfelt: 16 ledige tomter. 
LEINES: Lysnakken.
BOGØY: Toppen, 4 tomter.

Kontakt kommunen for mer informasjon om de private boligfeltene.


PRIVATE HYTTEFELT:

ENGELØY:
Solvik hyttefelt, Lillesæter.
Brunes Hyttefelt
Bø hyttefelt
Bergsjyen
Våg hyttefelt

STENSLAND
SKRANSTAD
SVARTFJELL

I tillegg kan det søkes enkelttomter hos private grunneiere, se arealplanen. Kontakt kommunen for mer informasjon om hyttefeltene.


KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2004-2014 [PDF]

PLANBESTEMMELSER [PDF]


PRISER:
Prisen for kommunale boligtomter er satt til 20 kr pr m2, dvs kr 20.000 for et da. I tillegg vil det komme kostnader med tilknytning til vann og kloakk.
Oppmålingsgebyr og byggesaksgebyr m.m. vil også påløpe. Videre opplysninger fåes hos Steigen kommune.

Opplysninger om startlån og eller husbanklån fåes hos Steigen kommune.


HUS TIL SALGS PÅ FINN.NO  | HUS TIL SALGS PÅ ZETT.NO


NÆRINGSAREALER:
Kontakt kommunen for mer informasjon om næringsarealer og næringsparker.


Alle 100 bilder tatt av Aasmund Gylseth, Steigen. All 100 photos taken by Aasmund Gylseth, Steigen.

GÅ TILBAKE TIL HOVEDSIDEN